1. Phong cách sống

Điều gì đã làm thay đổi cuộc đời của bạn?

Điều gì đã làm thay đổi cuộc đời của bạn?

Từ khóa: Phong cách sống
Lấy chồng :)) Trước khi lấy chồng, mình là một đứa cực kỳ thích việc ở một mình. Chồng là một khái niệm vô cùng xa xỉ mà mình luôn bĩu môi chê bai khi có ai đó hỏi "Lấy chồng chưa?", theo kiểu lấy chồng để làm gì một mình không sướng hơn sao? Nhưng khi lấy chồng rồi thì mình lại suy nghĩ khác, cuộc đời mình dường như cũng đi theo hướng tích cực hơn. 

Trả lời

Lấy chồng :)) Trước khi lấy chồng, mình là một đứa cực kỳ thích việc ở một mình. Chồng là một khái niệm vô cùng xa xỉ mà mình luôn bĩu môi chê bai khi có ai đó hỏi "Lấy chồng chưa?", theo kiểu lấy chồng để làm gì một mình không sướng hơn sao? Nhưng khi lấy chồng rồi thì mình lại suy nghĩ khác, cuộc đời mình dường như cũng đi theo hướng tích cực hơn. 
Mẹ mình. Mẹ mình chính là tác nhân to lớn có thể đẩy mình xuống hố sâu tuyệt vọng và cũng chính là người duy nhất có thể khiến mình sống lại một lần nữa :)