Trí Nguyễn: "Product Designer là người chăm lo look&feel cho sản phẩm"

  1. Phát triển sản phẩm

Nếu chưa biết product designer làm nhiệm vụ gì cho 1 product, định nghĩa từ anh Trí Nguyễn sẽ giúp bạn làm rõ được khái niệm này.

Product designer (PD) chịu trách nhiệm gì? Product Design và Product Manager đảm nhiệm vài trò khác nhau như thế nào?

Trả lời cho câu hỏi này, Anh Trí Nguyễn cho rằng riêng ở mảng phần mềm, product designer đơn giản là người thiết kế phần mềm, nghĩa là những gì người dùng thấy, trải nghiệm đều có đóng góp của product designer. Họ sẽ chăm lo look&feel của sản phẩm phần mềm đó (product) - Việc này bao gồm cả User Experience & User Interface.

Product manager (PM) là người sẽ không chỉ cùng quan tâm đến look&feel, mà còn đến cả hiểu sâu rộng product đang làm gì và giải quyết vấn đề gì ở hiện tại và ở tương lai. Hiểu người dùng muốn gì và cần gì 1 cách chi tiết nhất. Đồng thời PM cũng sẽ hiểu xem hệ thống hoạt động thế nào, các modules liên kết với nhau ra sao, tiến độ dự án đến đâu…

Người vừa làm PD và PM sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, dĩ nhiên là còn tuỳ vào scale của team và project/product đó mà khối lượng công việc sẽ khác nhau.

Các tố chất cần thiết để trở thành một người kiêm nhiệm PD và PM là gì?

  • Product thinking: hiểu việc mình đang làm sẽ giải quyết vấn đề gì của user. Cái mình mang lại có thực sự giúp họ làm việc tốt hơn hay không? Làm thế nào để tìm ra câu trả lời đó
  • Critical thinking: Kĩ năng phân tích & đánh giá vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp. Kĩ năng này giúp cho PD hay cả PM biết, khi nhận định 1 vấn đề cụ thể, thông tin gì sẽ được đưa ra cân đo đong đếm và xếp loại. Từ đó có đủ thông tin để hình hành giải pháp (solution).
  • Decision making: Kỹ năng ra quyết định cũng quan trọng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nói : ok ! Let's go with that solution. Có critical thinking thì sẽ giúp decision making rất nhiều. Vì lúc đó việc ra quyết định không chỉ theo cảm tính, mà thực sự sát sao với vấn đề vì đã có phân tích kỹ lưỡng.
  • Luôn update và mở rộng kiến thức sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về người dùng và mảng công việc mình đang cố gắng dùng phần mềm để giúp họ. Mọi thứ đều liên tục thay đổi mà.
Từ khóa: 

ui

,

ux

,

product designer

,

product manager

,

phát triển sản phẩm