Thế nào là thao tác lập luận chứng minh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chứng minh là thao tác lập luận dùng những lí lẽ và bằng chứng chân thực đã được thừa nhận để thuyết phục và làm sáng tỏ vấn đề.
Trả lời
Chứng minh là thao tác lập luận dùng những lí lẽ và bằng chứng chân thực đã được thừa nhận để thuyết phục và làm sáng tỏ vấn đề.