Theo bạn hiểu nghĩa "phong trần" trong đánh giá tướng mạo là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Theo mình, "phong trần" là đẹp trai =]]] vẻ đẹp "nam tính", không cần phấn son, da ngăm, ánh mắt đăm chiêu =]]]

Trả lời

Theo mình, "phong trần" là đẹp trai =]]] vẻ đẹp "nam tính", không cần phấn son, da ngăm, ánh mắt đăm chiêu =]]]

Là dạn dày sương gió, từng trải đẹp zai nhưng cũng nên cẩn trọng nha. Ổng chắc cũng lắm gái bu lắm.