Theo bạn, xu hướng giáo dục trong tương lai là gì?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Hãy học tập chương trình giáo dục của các quốc gia phương Tây và ở Châu Âu, áp dụng và cải cách chương trình giáo dục dạy học tại Việt Nam (để nền giáo dục luôn phát triển và không bị lạc hậu và kém cỏi so với quốc tế). Tuy vậy nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu tốt nghiệp của các học sinh, sinh viên ở các cập bậc cao đẳng và đại học. Học ít (ở nhà hoặc trong trường lớp) tuy nhẹ nhàng nhưng đủ tính nghiêm túc và răn đe trong vấn đề kiểm tra trình độ học vấn của học sinh/ sinh viên qua các bài thực lực (không quay cóp bài). Việt Nam nên tạo cho các em học sinh/sinh viên môi trường học tập và lao động thoải mái (không quá học lực về số lượng nhiều của từng môn học), sân chơi cho các chuyến đi dã ngoại và học tập ngoại khoá thực tế ở môi trường bên ngoài nhà trường.
Trả lời
Hãy học tập chương trình giáo dục của các quốc gia phương Tây và ở Châu Âu, áp dụng và cải cách chương trình giáo dục dạy học tại Việt Nam (để nền giáo dục luôn phát triển và không bị lạc hậu và kém cỏi so với quốc tế). Tuy vậy nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu tốt nghiệp của các học sinh, sinh viên ở các cập bậc cao đẳng và đại học. Học ít (ở nhà hoặc trong trường lớp) tuy nhẹ nhàng nhưng đủ tính nghiêm túc và răn đe trong vấn đề kiểm tra trình độ học vấn của học sinh/ sinh viên qua các bài thực lực (không quay cóp bài). Việt Nam nên tạo cho các em học sinh/sinh viên môi trường học tập và lao động thoải mái (không quá học lực về số lượng nhiều của từng môn học), sân chơi cho các chuyến đi dã ngoại và học tập ngoại khoá thực tế ở môi trường bên ngoài nhà trường.

Ứng dụng thực tế ảo trong giảng dạy

Giáo dục tại gia