Thi HSG Quốc gia có giải có cần thi THPT Quốc gia không?

  1. Giáo dục

Chào mọi người, em muốn hỏi là có giải ba QG trở lên thì có cần thi THPT Quốc gia không?

Từ khóa: 

giáo dục

Được em nhé. Chịu khó Google tìm hiểu là ra quy chế mà.

 

https://cdn.noron.vn/2022/07/06/499561622714420721-1657103957.png

 

Trả lời

Được em nhé. Chịu khó Google tìm hiểu là ra quy chế mà.

 

https://cdn.noron.vn/2022/07/06/499561622714420721-1657103957.png