Thiên Đàng là nơi như thế nào?

  1. Tâm linh

  2. Tâm lý học

  3. Khoa học

Hầu hết mọi người đều biết âm phủ, địa ngục là nơi không hề có sự vui vẻ mà là nơi đau đớn. Vậy Thiên Đàng là nơi như thế nào? Những người như thế nào mới có đủ điều kiện, tư cách đi vào Thiên Đàng? Những người như thế nào sẽ phải đi địa ngục?

Từ khóa: 

thiên đàng

,

địa ngục

,

tâm linh

,

tâm lý học

,

khoa học

Ai cũng muốn lên thiên đàng, thôi nhường mọi người.
Tôi chọn thăm quan địa ngục, sống không sai sợ quái gì quỷ quái, thằng nào muốn tàn phế thì nhào vô.
Trả lời
Ai cũng muốn lên thiên đàng, thôi nhường mọi người.
Tôi chọn thăm quan địa ngục, sống không sai sợ quái gì quỷ quái, thằng nào muốn tàn phế thì nhào vô.
Thiên đàng hay Địa ngục tại tâm. Ngủ trên đống vàng chưa hẳn ngon hơn ngủ trên tấm chiếu. Đầu óc lúc nào cũng đa nghi thì ở đâu cũng là địa ngục.

Nơi có thảm cỏ xanh? Thức ăn ngon? Con người tươi cười? Tất cả những điều tốt đẹp? Hay lên thiên đàng là nơi thoát kiếp, được lựa chọn đi tới con đường thành thần thánh hay hòa mình vào trong vũ trụ?

https://cdn.noron.vn/2022/08/09/heaven-1660017648.gif