Đi du học ở đâu là ổn nhất ạ?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Câu hỏi này khó ai có thể trả lời được. Em phải xác định được em muốn học gì, điều kiện kinh tế thế nào, em muốn học tập ở một quốc gia có nền văn hoá thế nào,... thì mọi người mới giúp em được.
Trả lời
Câu hỏi này khó ai có thể trả lời được. Em phải xác định được em muốn học gì, điều kiện kinh tế thế nào, em muốn học tập ở một quốc gia có nền văn hoá thế nào,... thì mọi người mới giúp em được.

Có tiền thì cứ nên đi trời Âu, đặc biệt là ở Úc như Melbourne hay Sydney chẳng hạn, hoặc những đất nước phát triển khác. Tài chính ít hơn thì nên thử Hàn Quốc, Nhật Bản.