Thế giới sẽ ra sao nếu chúng ta đi đúng kế hoạch trong 30 năm tới?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

thế giới

,

tương lai

,

xã hội

Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều nếu chúng ta làm mọi thứ đúng đắn trong 30 năm tới. Sẽ không còn chiến tranh, không còn nghèo đói, không còn ô nhiễm nữa. Tất cả chúng ta sẽ sống hòa hợp với nhau và với thiên nhiên.
Trả lời
Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều nếu chúng ta làm mọi thứ đúng đắn trong 30 năm tới. Sẽ không còn chiến tranh, không còn nghèo đói, không còn ô nhiễm nữa. Tất cả chúng ta sẽ sống hòa hợp với nhau và với thiên nhiên.

Nó giống như câu "nếu" vậy bạn, cái gì nó diễn ra đúng như kế hoạch, theo ý muốn của mình thì con người sẽ tự cao tự đại quá. Một thế giới hoàn hảo là điều không thể xảy ra khi con người vẫn còn sa ngã! Nên có đặt mục tiêu, hay dự đoán tới 10 năm - 20 năm nữa chưa chắc đã đúng kế hoạch đâu. Những sự kiện tốt - xấu cứ đến và đi, bản thân mỗi người đều không lường trước được và 1 đất nước cũng thế

Còn tùy vào kế hoạch tốt hay xấu của nước nào nữa, ví dụ kế hoạch của một nước là tuyên truyền thành công các nước khác bảo vệ môi trường hạn chế rác thải là một điều tốt nhưng có nước có kế hoạch muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước kia. Tự hỏi nếu mỗi đất nước đi đúng kế hoạch của mình trong 30 năm tới nó sẽ là 1 sự hủy diệt hay 1 sự tốt đẹp đây?