1. Kỹ năng mềm

Thoát khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân?

https://cdn.noron.vn/2019/03/22/3d6a87a2c5b9628a670930f1184b65d3_1024.jpg
Từ khóa: vùng an toàn, trưởng thành, kỹ năng mềm

Mô hình hơi lạ, có vẻ như là mình không biết nhiều đến mô hình này cơ mà nó cũng sẽ khá giống với 4 giai đoạn phát triển, hình thành một năng lực mới (bạn tìm hiểu D1, D2, D3, D4 chắc sẽ biết).

Cá nhân mình thì thấy cái vùng này có vẻ vẫn hơi gò ép, không hẳn là đến vùng trưởng thành rồi mặc nhiên là ta ở đó vĩnh viễn. Nó sẽ hơi có tính thời điểm, tại lúc này tại sự vụ này ta thuộc vùng này nhưng ở bối cảnh khác có thể ta lại rơi vào vùng khác do đó mình thấy cái mô hình D như mình nêu trên kia nó sẽ tiếp nối và là vòng quay không ngừng để con người tiếp tục nâng cao mình hơn.

https://cdn.noron.vn/2020/11/09/696183059654276-1604894102.png

Trả lời

Mô hình hơi lạ, có vẻ như là mình không biết nhiều đến mô hình này cơ mà nó cũng sẽ khá giống với 4 giai đoạn phát triển, hình thành một năng lực mới (bạn tìm hiểu D1, D2, D3, D4 chắc sẽ biết).

Cá nhân mình thì thấy cái vùng này có vẻ vẫn hơi gò ép, không hẳn là đến vùng trưởng thành rồi mặc nhiên là ta ở đó vĩnh viễn. Nó sẽ hơi có tính thời điểm, tại lúc này tại sự vụ này ta thuộc vùng này nhưng ở bối cảnh khác có thể ta lại rơi vào vùng khác do đó mình thấy cái mô hình D như mình nêu trên kia nó sẽ tiếp nối và là vòng quay không ngừng để con người tiếp tục nâng cao mình hơn.

https://cdn.noron.vn/2020/11/09/696183059654276-1604894102.png

Hình này nó nói về tiến trình mà một người muốn phát triển bản thân hoặc thay đổi thì cần làm như thế nào. Quá trình này là liên tục, mỗi khi chúng ta muốn tạo ra một sự thay đổi nào đó. Vì thế, trong cả đời người bạn sẽ có rất nhiều lần thực hiện các tiến trình như trên. Chữ trưởng thành ở đây không nên hiểu là đã lớn, mà nên hiểu là bạn đã thực sự làm chủ, chinh phục được mục tiêu thay đổi.

Thông thường, chúng ta sẽ sống, và cảm thấy an toàn trong safe zone (vùng an toàn). Khi chúng ta muốn thay đổi (phát triển bản thân), hay bị ép phải thay đổi (hoàn cảnh đã thay đổi), thì chúng ta sẽ bị đẩy văng ra khỏi safe zone.

Những người bình thường rất ít có khả năng phát triển bản thân (thay đổi chủ động), mà thường chỉ thay đổi bị động (khi hoàn cảnh đã thay đổi). Đó là vì khi vừa bước ra khỏi safe zone, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, sự thiếu tự tin, thiếu kiến thức khiến bạn sợ hãi. Vì thế chúng ta nhanh chóng bỏ cuộc và quay trở về với vùng an toàn của mình, từ bỏ các mục tiêu. Nhưng nếu hoàn cảnh đã thay đổi, vùng safe zone bị phá bỏ, bạn bị ném ra ngoài và buộc phải thay đổi, không còn vùng an toàn để quay trở lại, khi đó người ta buộc phải tiến lên, và đa số trường hợp chúng ta sẽ làm được. Vì vậy, điều đầu tiên để tạo ra sự thay đổi, phát triển bản thân thì đầu tiên sẽ cần một khát vọng đủ lớn, một dũng khí và sự tự tin.

Sự tự tin nó đến từ bên trong, vậy nên sự tự tin ban đầu nó chỉ giúp ta có dũng khí bước ra, mọi sự thay đổi đều sẽ khó khăn, không đơn giản. Vậy nên sự tự tin thực sự ở giai đoạn sau chỉ có thể có được bằng cách chúng ta bỏ công sức để học tập, nắm rõ, quan sát vùng không gian mới (quan sát những người cùng mục tiêu, cùng đẳng cấp), tìm hiểu đọc sách về nó, và cuối cùng quan trọng nhất là bạn phải thực hành. Đây chính là VÙNG HỌC TẬP ở hình trên.

Sau đó dĩ nhiên là sự TRƯỞNG THÀNH, hiểu rõ và đạt được những thành tựu của sự thay đổi. Khi đó vùng không gian mới sẽ lại trở thành Safe Zone mới của bạn, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dồi dào tài nguyên hơn so với Safe Zone cũ.

Để tìm hiểu thêm bạn có thể search các bài viết về vùng an toàn với từ khoá Safe Zone hoặc Comfort Zone nhé.

https://cdn.noron.vn/2020/11/09/8735072375107712-1604893525_1024.png
https://cdn.noron.vn/2020/11/09/696183059654266-1604893525_1024.jpg
Mình nhìn cái hình có vẻ rất hay, nhưng không hiểu gì? Có ai có thể giải thích được không?