Thời kì công nghệ chuyển đổi dần đi lên, nếu áp dụng lượng tử vào mọi máy móc liệu sẽ trở thành Thời Kì Hạt Nhân?

  1. Khoa học

Thời kì công nghệ chuyển đổi dần đi lên, liệu áp dụng lượng tử vào mọi máy móc liệu sẽ là Thời Kì Hạt Nhân?

https://cdn.noron.vn/2022/06/15/112375475248308-1655256310.png

Từ khóa: 

khoa học

Vốn chưa áp dụng nhưng bây giờ đã là thời kì hạt nhân rồi mà?

Trả lời

Vốn chưa áp dụng nhưng bây giờ đã là thời kì hạt nhân rồi mà?

Quá nguy hiểm, để phục vụ mục đích nhân loại thì không có gì sai, nhưng luôn phải nghĩ đến hậu quả như việc rò rỉ, thất bại dự án sẽ xảy ra những nguy cơ khôn lường, chưa kể con người luôn có sự tham lam khó kiểm soát sẽ kéo theo muôn vàn thế lực xấu và biến đổi những cỗ máy lượng tử vào mục đích, âm mưu của họ. Điều này không thể nói là không xảy ra nhưng còn rất rất lâu nữa con người mới có thể kiểm soát được cái này.