1. Kiến thức chung

Thuật khinh công (levitation) có thật không?

Thuật khinh công xuất hiện rất nhiều trong phim chưởng Trung Quốc, Hồng Kông nhưng nó lại đi ngược lại hoàn toàn với định luật vạn vật hấp dẫn. Vậy thuật khinh công là có thật không? Và nếu có thì tại sao con người có thể thực hiện được thuật này? Ai có hiểu biết về vấn đề này có thể giải thích cho mình được không? Mình muốn nghe giải thích ở khía cạnh khoa học chứ không phải mù mờ kiểu tâm linh ai tin thì tin đâu ạ.

Từ khóa: thuật khinh công, levitation, những điều bí ẩn, kiến thức chung

Bạn tham khảo một số nhà luyện khí công sẽ rõ. Vì ngày xưa có nhiều thuật luyện khí công tích tụ năng lương trong cơ thể, Phim cổ trang có phần hơi phóng đại nhưng khí công là có thật, Bạn có thể nghiên cứu thêm tại

Trả lời

Bạn tham khảo một số nhà luyện khí công sẽ rõ. Vì ngày xưa có nhiều thuật luyện khí công tích tụ năng lương trong cơ thể, Phim cổ trang có phần hơi phóng đại nhưng khí công là có thật, Bạn có thể nghiên cứu thêm tại

Kiểu khí tui Đan điền hả