"Thượng đẳng" dùng để chỉ những con người ưu tú, cao cấp hay dùng để chỉ những người tự cao, tự đại?

  1. Tâm sự cuộc sống

Thượng đẳng là một tính từ tích cực hay tiêu cực? Liệu nó có dùng để chỉ một số người có phẩm chất đặc biệt hay có phẩm chất nhu nhược?

Từ khóa: 

thượng đẳng

,

tâm sự cuộc sống

Tôi nghĩ thứ bạn muốn hiểu chính là sự thượng đẳng và suy nghĩ thượng đẳng. 

Sự thượng đẳng để chỉ những con người tàn năng hơn, ưu tú và xuất xắc. 

Suy nghĩ thượng đẳng là thái độ mang tính tiêu cực, đề cao bản thân hơn người khác. 

2 cái này không phải lúc nào cũng song hành với nhau, nó có thể tồn tại 1 mình hoặc không. Sự thượng đẳng tồn tại cùng suy nghĩ thượng đẳng hoặc không, còn suy nghĩ thượng đẳng sẽ tồn tại cùng sự thượng đẳng hoặc nó có thể tồn tại ở một người bình thường.

Đến giờ thì cái từ này nó bị biến tấu nhiều rồi nên hầu hết chỉ tồn tại cái suy nghĩ thượng đẳng mà thôi còn sự thượng đẳng nó đang ẩn mình rồi. Ngày nay, không khó để bắt gặp nhiều trường hợp trên mxh có suy nghĩ thượng đẳng của nhiều cá nhân như "Con người là rác là tồi tệ là trống rỗng" để chỉ phần lớn nhân loại. Ở Vn thì cũng không thiếu nhiều ông nâng chén rượu rồi hay bóc phét về đời và những quan điểm độc hại đâu. Nên thấy thì chỉ có tránh xa để chúng ta không tiêu thụ cái năng lượng tiêu cực của người đó.

Trả lời

Tôi nghĩ thứ bạn muốn hiểu chính là sự thượng đẳng và suy nghĩ thượng đẳng. 

Sự thượng đẳng để chỉ những con người tàn năng hơn, ưu tú và xuất xắc. 

Suy nghĩ thượng đẳng là thái độ mang tính tiêu cực, đề cao bản thân hơn người khác. 

2 cái này không phải lúc nào cũng song hành với nhau, nó có thể tồn tại 1 mình hoặc không. Sự thượng đẳng tồn tại cùng suy nghĩ thượng đẳng hoặc không, còn suy nghĩ thượng đẳng sẽ tồn tại cùng sự thượng đẳng hoặc nó có thể tồn tại ở một người bình thường.

Đến giờ thì cái từ này nó bị biến tấu nhiều rồi nên hầu hết chỉ tồn tại cái suy nghĩ thượng đẳng mà thôi còn sự thượng đẳng nó đang ẩn mình rồi. Ngày nay, không khó để bắt gặp nhiều trường hợp trên mxh có suy nghĩ thượng đẳng của nhiều cá nhân như "Con người là rác là tồi tệ là trống rỗng" để chỉ phần lớn nhân loại. Ở Vn thì cũng không thiếu nhiều ông nâng chén rượu rồi hay bóc phét về đời và những quan điểm độc hại đâu. Nên thấy thì chỉ có tránh xa để chúng ta không tiêu thụ cái năng lượng tiêu cực của người đó.

Nó không chỉ là từ ngữ, nó là một lối sống!

Em nghĩ là nó để chỉ những người tự cao tự đại ý anh.