Một số cuốn sách đã thay đổi suy nghĩ và lối sống của bạn là gì?

  1. Sách

  2. Tư duy

Từ khóa: 

sách

,

thay đổi

,

lối sống

,

tư duy

,

sách

,

tư duy

Cuốn "Của chuột và người" - John Steinbeck, Tao Đàn xuất bản, bản dịch của Phạm Văn.
Tuy mỏng những đọc thì vừa thấm vừa ảnh.
Trả lời
Cuốn "Của chuột và người" - John Steinbeck, Tao Đàn xuất bản, bản dịch của Phạm Văn.
Tuy mỏng những đọc thì vừa thấm vừa ảnh.

Cuốn "Thinking Fast and Slow" của Daniel Kahneman, đây thực sự là cuốn sách mở mang đầu óc cho tôi từ những sai lầm khó sửa chữa nhất cho đến những sai lầm ta chủ quan nhất.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tabs.web.media/a/v/avjn/avjn-square-1536.jpg
"Nghệ thuật sống" của Epictetus. Đây là cuốn sách mà những lần khó khăn quá, tôi đều đọc nó. Nó mỏng dính, rẻ tiền, nhưng thật sự đã giúp tôi rất nhiều về mặt nhìn nhận cuộc đời.
https://www.dtv-ebook.com/images/files_2/2020/nghe-thuat-song-epictetus.jpg
Trà Hoa Nữ, nó cho mình thấy người dưới đáy thật tội nghiệp.