Tiêm nhiều hơn 1 loại vaccine COVID có sao không?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Giả như tiêm cả Astra cả Pfizer vào trong người thì sao nhỉ? Có gì xấu có gì tốt?

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19