Tìm phương pháp học?

  1. Ngoại ngữ

Sinh viên năm nhất làm thế nào để cải thiện học tốt kĩ năng nghe, nói mà không cần đến trung tâm ngoài học thêm ạ
Từ khóa: 

ngoại ngữ

Tự tìm hiểu để học

Trả lời

Tự tìm hiểu để học

bạn học ngôn ngữ nào