1. Noron

Tính năng viết block code cho phần đặt câu hỏi có cần được ưu tiên?

Qua thời gian dùng thử bản Beta, mình đánh gia rất cao về giao diện bản web và mobile, cảm nhận của mình là đẹp và nhìn chuyên nghiệp hơn nhiều.

Nhưng có tính năng block code ở phần đặt câu hỏi đang đặt nganng hàng với việc thêm hình ảnh và video? Có phải sắp tới mình sẽ hướng người dùng đặt câu hỏi về mảng công nghệ và lập trình nhiều hơn?

Mình nhận thấy phần câu hỏi cần tối đa việc đơn giản hóa => Title câu hỏi và nội dung câu hỏi (Có thể link hoặc hình đính kèm.)

Từ khóa: noron

Phần câu hỏi & câu trả lời hiện nay đang sử dụng tối giản để mọi người có thể thao tác nhanh chóng, dễ dàng. Với các nội dung media & nội dung lớn thì bọn mình khuyến khích sử dụng Bài viết

Về lâu dài, như bạn nói, sản phẩm rất mong muốn phát triển mảng công nghệ & lập trình tốt hơn.

Hôm nay sản phẩm mới ra mắt một tính năng mới là tính năng Liên kết bản viết trên bản Beta, hy vọng bạn sẽ sử dụng và góp ý nhé.

Concept cua tính năng này là do phần trả lời tối giản, nhưng trả lời nó đôi khi nó có thể tách riêng thành bài viết do hàm lượng kiến thức rất lớn, từ đó bọn mình hình thành tính năng này .

Mong bạn sử dụng Noron! và tiếp tục phản hồi đóng góp cho sản phẩm nhiều hơn.

Trả lời

Phần câu hỏi & câu trả lời hiện nay đang sử dụng tối giản để mọi người có thể thao tác nhanh chóng, dễ dàng. Với các nội dung media & nội dung lớn thì bọn mình khuyến khích sử dụng Bài viết

Về lâu dài, như bạn nói, sản phẩm rất mong muốn phát triển mảng công nghệ & lập trình tốt hơn.

Hôm nay sản phẩm mới ra mắt một tính năng mới là tính năng Liên kết bản viết trên bản Beta, hy vọng bạn sẽ sử dụng và góp ý nhé.

Concept cua tính năng này là do phần trả lời tối giản, nhưng trả lời nó đôi khi nó có thể tách riêng thành bài viết do hàm lượng kiến thức rất lớn, từ đó bọn mình hình thành tính năng này .

Mong bạn sử dụng Noron! và tiếp tục phản hồi đóng góp cho sản phẩm nhiều hơn.