1. Sức khoẻ

Tình trạng xấu nhất của loạn thị là gì?

Từ khóa: mắt, sức khoẻ mắt, Sức khoẻ
Nhìn khó khăn phụ thuộc kính, có điều kiện thì nên mổ mắt

Trả lời

Nhìn khó khăn phụ thuộc kính, có điều kiện thì nên mổ mắt
Khiến khó nhìn và lúc nào cũng phải dựa vào kính