1. Marketing

[Toán đố] Tổng mức được giảm là bao nhiêu?

Hôm nay mình nhận thông báo từ Momo như sau:

KM 24% Vinaphone trên Momo: Vinaphone khuyến mãi 20%, Momo hoàn tiền 4%. Nạp ngay!

Momo hay giảm 4% (tức là mua 100k thì trả lại 4k); còn Vinaphone thì hay khuyến mãi 20% (mua 100k được 120k trong tài khoản).

Hỏi có phải tổng mức giảm là 24% hay không? Hay nhiều hơn? Hay ít hơn mức nạp bình thường khi không khuyến mãi là nạp 100k thì được 100k?  


Screenshot_1
Từ khóa: marketing

Đơn giản Vina giảm 20% nghĩa là mua card 100k sẽ tốn 80k. Momo hoàn 4% thì phải xem là giá nạp hay mệnh giá thẻ. Nếu giá nạp 4%x80k =3.2k => thực tốn 76.8k tương đương 23.2%. Còn mệnh giá thẻ lui lại 4k là 76k tương đương 24%. Còn khuyến mãi 120% thì tùy.

Trả lời

Đơn giản Vina giảm 20% nghĩa là mua card 100k sẽ tốn 80k. Momo hoàn 4% thì phải xem là giá nạp hay mệnh giá thẻ. Nếu giá nạp 4%x80k =3.2k => thực tốn 76.8k tương đương 23.2%. Còn mệnh giá thẻ lui lại 4k là 76k tương đương 24%. Còn khuyến mãi 120% thì tùy.