Tôn giáo có lợi ích gì cho phát triển kinh tế đất nước không?

  1. Tôn giáo

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Xã hội

Biết là câu hỏi nhạy cảm nhưng mình rất thắc mắc muốn hỏi.

Ví dụ:

1) Việt Nam có 54773 tu sĩ Phật Giáo (năm 2020),

2) Theo thông tin từ trang Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, tính đến năm 2021, Công giáo tại Việt Nam có 47 Giám mục, hơn 6000 linh mục; khoảng 200 dòng tu, với hơn 31.000 nam nữ tu sĩ

Theo mình nếu không có tôn giáo với số lượng lớn những vị tu sĩ trên sẽ trở thành công dân bình thường sẽ đi làm và đóng thuế như vậy có phải sẽ làm kinh tế xã hội phát triển hơn phải không?

Từ khóa: 

tôn giáo

,

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Con người ko chỉ cần tiền, cần tăng trưởng kinh tế mà còn nhu cầu tinh thần. Các tu sĩ cũng có vai trò của họ.  Để dễ hiểu nhất thì khi bạn bị ốm đau, bệnh tật thì vật chất ko ý nghĩa nhiều đâu.  
Trả lời
Con người ko chỉ cần tiền, cần tăng trưởng kinh tế mà còn nhu cầu tinh thần. Các tu sĩ cũng có vai trò của họ.  Để dễ hiểu nhất thì khi bạn bị ốm đau, bệnh tật thì vật chất ko ý nghĩa nhiều đâu.