1. Sách

Trà sữa 50k/ly ngày nào cũng uống. Còn sách 80k 1 cuốn thì suy nghĩ cả tháng chưa mua. Tại sao vậy?

Từ khóa: sách
Do thích uống trà sữa hơn thúch đọc

Trả lời

Do thích uống trà sữa hơn thúch đọc

tà tữa 50k: ngon vừa được ăn vừa được uống lại còn dùng để checkin sang chảnh hoặc thả thính.quá lãi:v

sách 80k: mất tiền mua,mất tiền ship,chưa chắc đã đọc,có không đọc người khác mượn mất rồi quên giả hoặc là để lâu quá ẩm mốc mối mọt ăn mất.quá lỗ:v

Đúng mà giá sách cao hơn giá trà 30000 mà

họ có đọc sách đấy nhưng đọc ebook :)), không biết người khác thế nào chứ sách sale thì e với mua quyển thích ( đa phần đọc rồi nhưng vẫn mua) còn lại là đọc ebook cho tiết kiệm :/, mặc cho vài người bảo như vậy sách không phát triển được nhưng kinh tế không cho phép, cũng đành chịu,

* không liên quan chứ mê bộ harry potter bản bìa đen của nhà xuất bản trẻ mà chát quá 1 củ 2 :(

Người VN ít có thói quen đọc sách
ham chơi hơn ham học