Trái Đất từng có Mặt Trời thứ 2?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

trái đất

,

mặt trời

,

khoa học

Phải. Đó chính là Sao Mộc. Nếu nó sinh ra sớm và hút nhiều vật chất hơn một chút nữa

Trả lời

Phải. Đó chính là Sao Mộc. Nếu nó sinh ra sớm và hút nhiều vật chất hơn một chút nữa