1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Trải nghiệm của người làm ngành dược?

Có anh chị nào đang học ngành dược cho em biết về trải nghiệm mới ?
Từ khóa: ngành dược, y dược, trải nghiệm nghề, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Học ngành Dược xác định là nhiều kiến thức và phải chăm chỉ. 2 năm đầu mình thấy kiến thức nhàm chán vô cùng, giờ năm 3 r gắn với cái nghề hơn, nhiều lúc thấy kthuc rất hay thú vị nhưng kèm theo lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc học. Kp giờ mk k thích ngành Dược này mà nhiều lúc nghĩ đến lúc b bè 3 năm r 4 năm ra trg trong khi mk chưa lm đc j thấy hơi bất lực xíu.

Trả lời

Học ngành Dược xác định là nhiều kiến thức và phải chăm chỉ. 2 năm đầu mình thấy kiến thức nhàm chán vô cùng, giờ năm 3 r gắn với cái nghề hơn, nhiều lúc thấy kthuc rất hay thú vị nhưng kèm theo lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc học. Kp giờ mk k thích ngành Dược này mà nhiều lúc nghĩ đến lúc b bè 3 năm r 4 năm ra trg trong khi mk chưa lm đc j thấy hơi bất lực xíu.