Trẻ em nên được sử dụng điện thoại trong độ tuổi nào?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình nghĩ ít nhất là lớp 10 đổ lên. Còn dưới đó thì vẫn nên nằm trong sự kiểm soát nhất định của người lớn. Thấy bọn con nít bây giờ chúng nó rành điện thoại hơn cả mình, chẳng quản được, mà mạng xã hội, youtube các thứ bây giờ content bẩn tràn lan, cho chúng nó tiếp xúc sớm chúng nó học theo. Nhiều đứa bé tí mà đã biết Khá Bảnh, rồi học theo mấy trò vô bổ ở trên Youtube... mình thấy nó mất đi cái sự trong sáng của trẻ nhỏ. Vấn đề này khá là khó để giải quyết với nhiều gia đình ấy, nhất là bố mẹ bận xong cứ vứt điện thoại cho con chơi để con ngồi yên, không để ý là chúng nó dễ tiếp cận cái xấu lắm, còn bé tí làm gì đã biết phân biệt phải trái, thấy thích là nó học theo thôi.

Trả lời

Mình nghĩ ít nhất là lớp 10 đổ lên. Còn dưới đó thì vẫn nên nằm trong sự kiểm soát nhất định của người lớn. Thấy bọn con nít bây giờ chúng nó rành điện thoại hơn cả mình, chẳng quản được, mà mạng xã hội, youtube các thứ bây giờ content bẩn tràn lan, cho chúng nó tiếp xúc sớm chúng nó học theo. Nhiều đứa bé tí mà đã biết Khá Bảnh, rồi học theo mấy trò vô bổ ở trên Youtube... mình thấy nó mất đi cái sự trong sáng của trẻ nhỏ. Vấn đề này khá là khó để giải quyết với nhiều gia đình ấy, nhất là bố mẹ bận xong cứ vứt điện thoại cho con chơi để con ngồi yên, không để ý là chúng nó dễ tiếp cận cái xấu lắm, còn bé tí làm gì đã biết phân biệt phải trái, thấy thích là nó học theo thôi.

Khi bọn trẻ đủ trưởng thành để hiểu được sự nguy hiểm của việc lạm dụng điện thoại. Có lẽ là trên 15 tuổi.

mình nghĩ là có thể sử dụng lúc trẻ em đã có suy nghĩ trưởng thành, hay là có hiểu biết về các vấn đề xã hội, vì trên internet có vàng cũng như có rác đầy ra. Nên là nếu chưa có sự hiểu biết và chưa trưởng thành, khi trẻ em lên điện thoại thì nó có thể vấp trúng phải rác mạng