Trình độ dân trí hiện tại ra sao

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Còn nhiều mức độ nhận thức hiểu biết chưa đồng đều. Cần nâng cao phổ biến pháp luật.
Trả lời
Còn nhiều mức độ nhận thức hiểu biết chưa đồng đều. Cần nâng cao phổ biến pháp luật.