Trời đang mưa lúc 0h sáng, hỏi sau 72 giờ thời tiết có nắng không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Nếu ai chưa xem "Nhanh Như Chớp" thì thử trả lời câu hỏi này xem nào :v

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

72h là 3 ngày tròn, 72h sau lúc 0h thì lúc đó cũng là 0h, nên sẽ có nắng ở đâu đó trên Trái Đất nhưng chắc chắn ở tại đây thì ko.

Trả lời

72h là 3 ngày tròn, 72h sau lúc 0h thì lúc đó cũng là 0h, nên sẽ có nắng ở đâu đó trên Trái Đất nhưng chắc chắn ở tại đây thì ko.