Trong đạo chúa, con người, con vật sau khi lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục rồi sẽ đi về đâu?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Theo Phật giáo thì các chúng sinh có luân hồi, trải qua nhiều kiếp khác nhau. Cõi trời hay địa ngục cũng chỉ là các cõi giới. Chúng sinh đến những nơi phù hợp với duyên nghiệp của nó và tiếp tục trầm luân cho đến khi biến mất hoặc thoát khỏi tam giới.

Trong khi đó thì em thấy linh hồn trong đạo Thiên Chúa, sau khi chết sẽ được phán xét để lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục chịu tội.

Mọi người cho em hỏi, theo Thiên Chúa, thì sau khi lên thiên đàng hoặc trả nợ ở địa ngục xong, linh hồn sẽ đi đâu. Linh hồn con người và các loài động vật có giống nhau, cùng bản chất, hay hoàn toàn khác nhau?

Em cảm ơn ạ.

Từ khóa: 

thiên chúa giáo

,

tâm linh

,

tôn giáo

Trước hết chúng ta phải biết rõ ràng rằng, Linh hồn loài người đến từ đâu? 

Những kẻ cho rằng linh hồn loài người và các động vật khác cùng luân hồi là những kẻ chẳng biết Linh Hồn loài người từ đâu mà đến nên đưa ra chủ chương vô căn cứ. Vì chính họ cũng chẳng biết mình là ai từ đâu mà đến rồi chết đi thì mình sẽ đi đâu? luân hồi thành cái gì? làm như thế nào thì được luân hồi? sống tốt ở mức nào? làm bao nhiêu công đức.........chúng không có căn cứ và cơ sở nào để con người thực tiễn, mà tất cả là mớ hoả mù khiến linh hồn loài người trở thành kẻ mất phương hướng.

Bạn có tấm lòng học hỏi là rất tuyệt vời. Song bạn không thể nhận ra câu trả lời nào là đúng và câu nào là sai đâu. Sự hiểu biết cần phải có ích cho cuộc đời không bị sai lạc. Còn học nhiều hỏi nhiều mà không nhận ra và thực tiễn thì nó chẳng có ích chi.

Tôi chưa thấy một người tu hành nào dạy dỗ rằng làm như thế nào thì được vào cõi Trời mà họ nói.

Nhưng Kinh Thánh làm chứng Đức Chúa Jesus đã đến trong hình ảnh như con người để dạy cho loài người làm như thế nào thì được trở về Thiên Đàng và như thế nào thì sẽ đi địa ngục.

Bạn có muốn biết điều đó ?

Trả lời

Trước hết chúng ta phải biết rõ ràng rằng, Linh hồn loài người đến từ đâu? 

Những kẻ cho rằng linh hồn loài người và các động vật khác cùng luân hồi là những kẻ chẳng biết Linh Hồn loài người từ đâu mà đến nên đưa ra chủ chương vô căn cứ. Vì chính họ cũng chẳng biết mình là ai từ đâu mà đến rồi chết đi thì mình sẽ đi đâu? luân hồi thành cái gì? làm như thế nào thì được luân hồi? sống tốt ở mức nào? làm bao nhiêu công đức.........chúng không có căn cứ và cơ sở nào để con người thực tiễn, mà tất cả là mớ hoả mù khiến linh hồn loài người trở thành kẻ mất phương hướng.

Bạn có tấm lòng học hỏi là rất tuyệt vời. Song bạn không thể nhận ra câu trả lời nào là đúng và câu nào là sai đâu. Sự hiểu biết cần phải có ích cho cuộc đời không bị sai lạc. Còn học nhiều hỏi nhiều mà không nhận ra và thực tiễn thì nó chẳng có ích chi.

Tôi chưa thấy một người tu hành nào dạy dỗ rằng làm như thế nào thì được vào cõi Trời mà họ nói.

Nhưng Kinh Thánh làm chứng Đức Chúa Jesus đã đến trong hình ảnh như con người để dạy cho loài người làm như thế nào thì được trở về Thiên Đàng và như thế nào thì sẽ đi địa ngục.

Bạn có muốn biết điều đó ?