Trong trồng trọt, người nông dân làm gì để cây thanh long ra nhiều hoa trái vụ?

  1. Sinh vật cảnh

Trong trồng trọt, người nông dân làm gì để cây thanh long ra nhiều hoa trái vụ?

A. Chong đèn vào ban đêm.

B. Bón nhiều phân kali.

C. Tưới nước vào giữa trưa.

D. Tăng nhiệt độ không khí lên 30°C.

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

A. Chong đèn vào ban đêm. 
Vì thanh long là cây bắt đầu ra hoa kết quả vào thời điểm ngày dài. Nên việc chong đèn sẽ khiến cây "tưởng" đã đến mùa ra quả. Từ đó giúp ng trồng thu đc vụ trái.
Tất nhiên việc chong đèn phải phù hợp về bước sóng, lượng ánh sáng, thời gian sáng chứ ko phải cứ đèn nào cũng đc.
* Cây cũng thường đc bón NPK, với tỷ lệ Nito và Phốt-pho là chủ yếu. Chỉ bón NPK với kali tỷ lệ cao khi ra quả bị xấu.
* Trồng cây mà tưới nước giữa trưa thì lần đầu mới nghe.
* Cây thanh long đc trồng ngoài đồng, chứ ko phải trong nhà kính. Nên nếu ko có "cỗ máy điều khiển thời tiết" thì làm thế nào để tăng nhiệt độ ko khí lên cao hơn so với môi trường?
Trả lời
A. Chong đèn vào ban đêm. 
Vì thanh long là cây bắt đầu ra hoa kết quả vào thời điểm ngày dài. Nên việc chong đèn sẽ khiến cây "tưởng" đã đến mùa ra quả. Từ đó giúp ng trồng thu đc vụ trái.
Tất nhiên việc chong đèn phải phù hợp về bước sóng, lượng ánh sáng, thời gian sáng chứ ko phải cứ đèn nào cũng đc.
* Cây cũng thường đc bón NPK, với tỷ lệ Nito và Phốt-pho là chủ yếu. Chỉ bón NPK với kali tỷ lệ cao khi ra quả bị xấu.
* Trồng cây mà tưới nước giữa trưa thì lần đầu mới nghe.
* Cây thanh long đc trồng ngoài đồng, chứ ko phải trong nhà kính. Nên nếu ko có "cỗ máy điều khiển thời tiết" thì làm thế nào để tăng nhiệt độ ko khí lên cao hơn so với môi trường?