Trong tương lai, ta có thể có khả năng tạo ra các bộ phận cơ thể nhân tạo giá rẻ để tăng sức mạnh/ tăng tuổi thọ không Bạn có thể tưởng tượng ra một sản phẩm?

  1. Xã hội

  2. Khoa học

  3. Phát triển sản phẩm

  4. Chuyển đổi số

  5. Trí tuệ nhân tạo

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/32362319811382753-1638794081_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/06/365268119669373-1638794092_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/06/365268119669374-1638794106_1024.jpg

Ví dụ: nội tạng nhân tạo để khi nào đã ngừng hoạt động thì thay vào, chip trí nhớ khi não đã quá tải dung lượng, tai siêu thính để nghe thính hơn...

Từ khóa: 

nhân tạo

,

tuổi thọ

,

tưởng tượng

,

cơ thể

,

tương lai

,

xã hội

,

khoa học

,

phát triển sản phẩm

,

chuyển đổi số

,

trí tuệ nhân tạo

Tui chỉ cần tạo cái hộp nào có thể chức được bộ não của tui và duy trì sự sống cho nó, cùng bộ điều khiển để kết nối với máy tính là được. Vì tui nghĩ tương lai con người không cần thể xác nữa đâu, cái tồn tại là tinh thần và tinh thần cần đủ nguồn năng lượng sống từ não để duy trì. Việc tạo ra hộp sinh dưỡng sẽ thực tế hơn là tạo ra bộ phận nhân tạo và thậm chí rẻ hơn nữa nhưng chắc chỉ có người giàu hoặc đỉnh cao xã hội mới được dùng vì nếu cả xã hội áp dụng thì đâu ai để duy trì nói giống đâu, cũng không có tầng lớp nô lệ làm việc và duy trì thực tại vật chất để người nắm quyền cai trị :)) à lại hơi ảo rồi

https://cdn.noron.vn/2022/02/26/82722438713360985-1645856696.png
Trả lời

Tui chỉ cần tạo cái hộp nào có thể chức được bộ não của tui và duy trì sự sống cho nó, cùng bộ điều khiển để kết nối với máy tính là được. Vì tui nghĩ tương lai con người không cần thể xác nữa đâu, cái tồn tại là tinh thần và tinh thần cần đủ nguồn năng lượng sống từ não để duy trì. Việc tạo ra hộp sinh dưỡng sẽ thực tế hơn là tạo ra bộ phận nhân tạo và thậm chí rẻ hơn nữa nhưng chắc chỉ có người giàu hoặc đỉnh cao xã hội mới được dùng vì nếu cả xã hội áp dụng thì đâu ai để duy trì nói giống đâu, cũng không có tầng lớp nô lệ làm việc và duy trì thực tại vật chất để người nắm quyền cai trị :)) à lại hơi ảo rồi

https://cdn.noron.vn/2022/02/26/82722438713360985-1645856696.png

ước gì có thể có thận nhân tạo khi mình thấy quá nhiều người xung quanh có vấn đề về thận, trong đó có mình :<