Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có thể thay thế cho các giáo viên hay không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trí tuệ nhân tạo

  3. Giáo dục

Từ khóa: 

cntt

,

trí tuệ nhân tạo

,

giáo viên

,

công nghệ thông tin

,

trí tuệ nhân tạo

,

giáo dục

Hi Bình, anh sẽ chia sẻ suy nghĩ của cá nhân anh về việc này nhé?

Về hệ thống kiến thức, khả năng học hỏi, tự nâng cấp tư duy thì trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn so với người thường. Cộng thêm tính chính xác, không cảm xúc (AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng đó chưa phải cảm xúc của nó), AI có tiềm năng trở thành những thợ dạy xuất sắc.

Nhưng về năng lực kết nối, thấu cảm, lòng trắc ẩn, tính hài hước và nhân tính, anh nghĩ AI chưa thể "dạy" được người (mặc dù chúng cũng có thể mô phỏng lại). AI hay người thì cũng giống nhau ở điểm: sẽ không thể dạy thứ mà bản thân không hiểu. Ngoài ra, AI sẽ khó có thể đánh giá đúng các vấn đề tế nhị mà người học gặp phải, bởi nó luôn quan tâm đến hiệu quả, nên nó sẽ đề cao giải pháp hơn là con người.

Kiến thức có thể dạy, nhưng tâm hồn thì không dạy được, mà cần trao truyền. Giữa người với người, sự trao truyền này sẽ diễn ra đúng nghĩa, trọn vẹn hơn.

Anh nghĩ trong tương lai, nếu cần thợ dạy chúng ta có thể tìm đến AI, nhưng nếu cần thầy dạy, thì AI sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất.

Trả lời

Hi Bình, anh sẽ chia sẻ suy nghĩ của cá nhân anh về việc này nhé?

Về hệ thống kiến thức, khả năng học hỏi, tự nâng cấp tư duy thì trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn so với người thường. Cộng thêm tính chính xác, không cảm xúc (AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng đó chưa phải cảm xúc của nó), AI có tiềm năng trở thành những thợ dạy xuất sắc.

Nhưng về năng lực kết nối, thấu cảm, lòng trắc ẩn, tính hài hước và nhân tính, anh nghĩ AI chưa thể "dạy" được người (mặc dù chúng cũng có thể mô phỏng lại). AI hay người thì cũng giống nhau ở điểm: sẽ không thể dạy thứ mà bản thân không hiểu. Ngoài ra, AI sẽ khó có thể đánh giá đúng các vấn đề tế nhị mà người học gặp phải, bởi nó luôn quan tâm đến hiệu quả, nên nó sẽ đề cao giải pháp hơn là con người.

Kiến thức có thể dạy, nhưng tâm hồn thì không dạy được, mà cần trao truyền. Giữa người với người, sự trao truyền này sẽ diễn ra đúng nghĩa, trọn vẹn hơn.

Anh nghĩ trong tương lai, nếu cần thợ dạy chúng ta có thể tìm đến AI, nhưng nếu cần thầy dạy, thì AI sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất.

theo mình trí tuệ nhân tạo không thể thay thế cho các giáo viên mà chỉ có thể trợ giúp học trong việc giảng dạy, như là tìm và tổng hợp tài liệu,... Còn việc dạy học vẫn phải do con người giảng dạy mới hiệu quả
Mình trí tuệ nhân tạo chỉ có thể thay thế những công việc khác thôi chứ việc dạy dỗ vẫn phải chính con người mới mang lại những giá trị cho con người. Con người có cảm xúc. Thầy cô sẽ truyền đạt nội dung đến học sinh một cách chân thực nhất. Ví dụ môn Ngữ Văn, mỗi thầy cô sẽ có những cách diễn đạt nội dung cũng như ý nghĩa bài học khác nhau đến với học sinh của mình.
 
Mình nghĩ là có. Bayh đã có các bot chấm bài rồi tự động xếp trình độ học sinh rồi. Đợt dịch covid vừa rồi bắt đầu học online, học sinh cũng quen dần. Nên mình thấy sau này có 1 con bot tổng đủ các dữ liệu thì có thể thay thế hoàn toàn cho giáo viên luôn ý.