Trước khi nhắm mắt chết, bạn sẽ thổ lộ những bí mật được chôn giấu trong cuộc đời của bạn như thế nào Viết ra, ghi âm lại, nói cho một người nào đó, hay là đem xuống mồ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có những bí mật mà mỗi người đều che giấu cho riêng mình, không dám nói ra, thổ lộ. Vậy trước khi nhắm mắt, bạn có viết tất cả điều đó ra không, nói tất cả ra không? Hay là cứ đem theo cái bí mật đó xuống mồ....

Từ khóa: 

bí mật

,

che giấu

,

nhắm mắt

,

tâm sự cuộc sống

Nếu đã giữ bí mật tới lúc chết thì thôi đem xuống mồ luôn cho xong. Hazz, mà giờ nói vậy thôi chứ nhiều khi ngay trước khi chết hồi quang phản chiếu, k kịp suy nghĩ, bỗng dưng lại hối hận vì giữ bí mật nên nói luôn ra thì đành chịu vậy.
Trả lời
Nếu đã giữ bí mật tới lúc chết thì thôi đem xuống mồ luôn cho xong. Hazz, mà giờ nói vậy thôi chứ nhiều khi ngay trước khi chết hồi quang phản chiếu, k kịp suy nghĩ, bỗng dưng lại hối hận vì giữ bí mật nên nói luôn ra thì đành chịu vậy.