Tư duy là gì, muốn phát triển tư duy thì cần phải làm gì?

  1. Tư duy

  2. Triết học

Từ khóa: 

tư duy

,

triết học

Tư duy là sự kết nối các thông tin theo một hướng nào đó. Để tư duy phát triển thì bạn phải có nhiều thông tin. Tức là học, đọc, xem, nghe... nhiều. Dĩ nhiên để có tư duy tốt thì đầu vào phải tốt. Tức là phải có thầy giỏi, bạn tốt, sách hay để thu nạp kiến thức. Còn nếu nạp nhầm những thứ thấp cấp thì tư duy sẽ thấp, rối.

Trả lời

Tư duy là sự kết nối các thông tin theo một hướng nào đó. Để tư duy phát triển thì bạn phải có nhiều thông tin. Tức là học, đọc, xem, nghe... nhiều. Dĩ nhiên để có tư duy tốt thì đầu vào phải tốt. Tức là phải có thầy giỏi, bạn tốt, sách hay để thu nạp kiến thức. Còn nếu nạp nhầm những thứ thấp cấp thì tư duy sẽ thấp, rối.

- Khái niệm: • Tư duy là quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết. - Để phát triển tư duy cần phải: • Phải xem trọng việc phát triển tư duy. Vì nếu không có khả năng tư duy thì không thể học tập không hiểu biết, không cải tạo được tự nhiên,xã hội và rèn luyện bản thân. • Phải đặt cá nhân vào tình huống có vấn đề để kích thích tính tích cực của bản thân, độc lập sáng tạo khi giải quyết tình huống có vấn đề. • Phải rèn luyện học tập nâng cao nhận thức để phát triển khả năng tư duy tốt, chính xác. • Phải tăng cường khả năng trừu tượng khái quát. • Phải thường xuyên quan sát tìm hiểu thực tế, rèn luyện cảm giác, tính nhạy cảm, năng lực trí nhớ nhằm nâng cao nhận thức cảm tính để sau đó rút ra nhận thức một cách lý tính, có khoa học. • Phải trau dồi vốn ngôn ngữ, vì ngôn ngữ là cái vỏ thể hiện của tư duy và thông qua đó mới biểu đạt tư duy của bản thân cũng như lĩnh hội tư duy của người khác. • Tích cực trong nhiều hoạt động và các mối quan hệ giao tiếp. • Cần tránh những sai sót trong tư duy. Những sai sót trong tư duy là những sai sót thuộc về kết quả tư duy (phán đoán, suy lý không chính xác, sự hiểu biết khái niệm không đầy đủ) hoặc về hình thức thao tác của tư duy (không biết tư duy trừu tượng, sai sót trong phân tích, tổng hợp vấn đề, thiếu mềm dẻo...).