1. Kỹ năng mềm

Tư duy chiến lược?

dạ em chào mọi người ạ, mọi người cho em hỏi mọi người luyện tư duy chiến lược như thế nào, mọi người học tập và trải nghiệm từ nguồn nào vậy ạ, em cám ơn mọi người nhiều ạ

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Mình bắt đầu tập tư duy chiến lược (1 cách vô thức) từ hồi làm CLB sinh viên. Thời điểm đó mình chưa học gì về quản lí hay chiến lược cả, chỉ vì vô tình 'bị' bầu vào vị trí chủ nhiệm. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản thế này: Trong 1 năm mình phải giúp cả trường thay đổi hành vi sử dụng túi ni-lông -> Để làm được điều đó mình phải đạt được 3 mục đích -> Mỗi mục đích sẽ có 3 hoạt động -> Kế hoạch chi tiết làm từng hoạt động (công việc gì, deadline của từng công việc, giao cho ai, nguồn lực nào, kinh phí bao nhiêu)

Công thức đại khái là thế này:
Kết quả cuối cùng muốn đạt được -> Các mục tiêu & kế hoạch dài hạn -> Các mục tiêu & kế hoạch trung hạn -> Các mục tiêu & kế hoạch ngắn hạn -> Kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động -> Nguồn lực cho từng hoạt động

Bạn có thể bắt đầu bằng cách học 1 khóa Project Management

Trả lời

Mình bắt đầu tập tư duy chiến lược (1 cách vô thức) từ hồi làm CLB sinh viên. Thời điểm đó mình chưa học gì về quản lí hay chiến lược cả, chỉ vì vô tình 'bị' bầu vào vị trí chủ nhiệm. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản thế này: Trong 1 năm mình phải giúp cả trường thay đổi hành vi sử dụng túi ni-lông -> Để làm được điều đó mình phải đạt được 3 mục đích -> Mỗi mục đích sẽ có 3 hoạt động -> Kế hoạch chi tiết làm từng hoạt động (công việc gì, deadline của từng công việc, giao cho ai, nguồn lực nào, kinh phí bao nhiêu)

Công thức đại khái là thế này:
Kết quả cuối cùng muốn đạt được -> Các mục tiêu & kế hoạch dài hạn -> Các mục tiêu & kế hoạch trung hạn -> Các mục tiêu & kế hoạch ngắn hạn -> Kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động -> Nguồn lực cho từng hoạt động

Bạn có thể bắt đầu bằng cách học 1 khóa Project Management