Từ gì trong tiếng việt bỏ dấu sắc đi mà vẫn giữ nguyên nghĩa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tứ
Trả lời
Tứ