Từ nào viết đúng chính tả tiếng Việt : sáng lạn, sáng lạng hay xán lạn?

  1. Ngoại ngữ

Đố bạn, từ nào viết đúng chính tả tiếng Việt :

  • Nghĩa : sự rực rỡ, huy hoàng, chói lọi, sáng sủa
  • Ví dụ : tương lai ~
  • sáng lạn ?
  • sáng lạng ?
  • xán lạn ?
  • xán lạng ?
  • xáng lạn ?
  • xáng lạng ?
Từ khóa: 

ngoại ngữ

xán lạn

Trả lời

xán lạn

Xán lạn chứ, ngày xưa cũng hay nhầm từ này 

Xin chào bạn . Từ viết đúng chính tả duy nhất trong số các từ trên là : Xán lạn

Các từ khác đều sai có lẽ là do cách đọc , hiểu sai nghĩa ,...