Vai trò của COO là gì?

Mình không phân biệt được CEO và COO khác nhau như thế nào? Và hình như COO thường là nữ có phải không?

Từ khóa: coo, Hướng nghiệp