Văn hóa Hán Nôm được cụ thể và thể hiện như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vốn văn hóa Hán Nôm kể trên được cụ thể hóa bằng những thuật ngữ, khái niệm mang vỏ ngữ âm Hán Việt. Mặc dù người Việt dù không biết chữ Hán, đọc phần âm Hán Việt, ít nhiều cũng cảm nhận được phần nào ý nghĩa của chúng. Văn hóa Hán Nôm còn thể hiện qua phong tục tập quán, tín ngưỡng thờ thần thánh, thờ cúng tổ tiên, thú chơi chữ, quan niệm thẩm mỹ v.v... Những tác phẩm văn học cổ được được chuyển tải bằng hai phương tiện là chữ Hán và chữ Nôm. Hai hình thức văn tự chữ Hán, chữ Nôm có chung nguồn gốc là loại hình văn tự ghi âm tiết. Chữ Hán được người Việt dùng làm văn tự ghi chép và đọc theo âm tiếng Việt; chữ Nôm là văn tự do người Việt tạo ra ghi trực tiếp tiếng Việt.
Trả lời
Vốn văn hóa Hán Nôm kể trên được cụ thể hóa bằng những thuật ngữ, khái niệm mang vỏ ngữ âm Hán Việt. Mặc dù người Việt dù không biết chữ Hán, đọc phần âm Hán Việt, ít nhiều cũng cảm nhận được phần nào ý nghĩa của chúng. Văn hóa Hán Nôm còn thể hiện qua phong tục tập quán, tín ngưỡng thờ thần thánh, thờ cúng tổ tiên, thú chơi chữ, quan niệm thẩm mỹ v.v... Những tác phẩm văn học cổ được được chuyển tải bằng hai phương tiện là chữ Hán và chữ Nôm. Hai hình thức văn tự chữ Hán, chữ Nôm có chung nguồn gốc là loại hình văn tự ghi âm tiết. Chữ Hán được người Việt dùng làm văn tự ghi chép và đọc theo âm tiếng Việt; chữ Nôm là văn tự do người Việt tạo ra ghi trực tiếp tiếng Việt.