Lục tài tử thư là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lục tài tử thư (六才子書), nghĩa là sáu sách tài tử, chỉ 6 bộ sách do Kim Thánh Thán chọn ra làm những tác phẩm ưu tú nhất, gồm: - Đệ nhất tài tử thư: Nam Hoa kinh của Trang tử - Đệ nhị tài tử thư: Ly Tao của Khuất Nguyên - Đệ tam tài tử thư: Thủy hử của Thi Nại Am và La Quán Trung - Đệ tứ tài tử thư: Sử ký của Tư Mã Thiên - Đệ ngũ tài tử thư: Thơ luật của Đỗ Phủ - Đệ lục tài tử thư: Tây sương ký của Vương Thực Phủ
Trả lời
Lục tài tử thư (六才子書), nghĩa là sáu sách tài tử, chỉ 6 bộ sách do Kim Thánh Thán chọn ra làm những tác phẩm ưu tú nhất, gồm: - Đệ nhất tài tử thư: Nam Hoa kinh của Trang tử - Đệ nhị tài tử thư: Ly Tao của Khuất Nguyên - Đệ tam tài tử thư: Thủy hử của Thi Nại Am và La Quán Trung - Đệ tứ tài tử thư: Sử ký của Tư Mã Thiên - Đệ ngũ tài tử thư: Thơ luật của Đỗ Phủ - Đệ lục tài tử thư: Tây sương ký của Vương Thực Phủ