1. Kiến thức chung

Em sử dụng dien thoai xiaomi redmi 4x , em lỡ quên mật khẩu khoá màn hình, giờ em phải làm sau để mở ra ạ?

Từ khóa: , kiến thức chung

Bạn cần bộ kit như thế này nhé.

Trả lời

Bạn cần bộ kit như thế này nhé.

Bạn có thể dùng chế độ recovery để reset factory, hoặc có thể flash lại ROM, mỗi máy sẽ có cách truy vập recovery khác nhau, có thể tìm hướng dẫn trên một số diễn đàn như xda.