1. Kiến thức chung

Vì sao ASIAN được gọi là Công xưởng thế giới?

Từ khóa: Kiến thức chung

Do nhân công rẻ, lại dồi dào (các nước châu Á - Asia, thường đông dân và có dân số trẻ). Rất nhiều tập đoàn và công ty lớn trên thế giới, ví dụ như Apple, có xưởng sản xuất đặt ở Trung Quốc, Ấn Độ, và nhiều nước khác ở châu Á.

Một lý do nữa mình nghĩ là bởi vì hệ thống pháp luật ở các nước châu Á khá lỏng lẻo, tình trạng quan liêu và tham nhũng tràn lan, nên các công ty cũng có thể len lỏi vào những kẻ hở pháp luật này và thu đc lợi ích.

Trả lời

Do nhân công rẻ, lại dồi dào (các nước châu Á - Asia, thường đông dân và có dân số trẻ). Rất nhiều tập đoàn và công ty lớn trên thế giới, ví dụ như Apple, có xưởng sản xuất đặt ở Trung Quốc, Ấn Độ, và nhiều nước khác ở châu Á.

Một lý do nữa mình nghĩ là bởi vì hệ thống pháp luật ở các nước châu Á khá lỏng lẻo, tình trạng quan liêu và tham nhũng tràn lan, nên các công ty cũng có thể len lỏi vào những kẻ hở pháp luật này và thu đc lợi ích.