Vì sao chúng ta dễ bùng nổ cơn giận dữ?

  1. Tâm lý học

  2. Sức khoẻ

Từ khóa: 

gian_du

,

tâm lý học

,

sức khoẻ

Theo nhà nghiên cứu hàng đầu về cảm xúc Paul Ekman, tức giận là một trong bảy cảm xúc phổ biến thông thường đối với mọi giới tính, lứa tuổi ở hầu hết các nền văn hóa. Ông cho biết, tức giận có thể đến vì cảm thấy một điều gì đó can thiệp vào việc đạt được mục tiêu đã định của chúng ta, hoặc khi chúng ta trải nghiệm, cảm nhận một sự việc đang đe dọa bản thân mình về thể chất hoặc về tâm lý.

Trong chúng ta luôn luôn có những cảm xúc và tổn thương bị dồn nén từ bé đến lớn. Những dồn nén này càng ngày càng bị đẩy sâu vào các tầng vô thức, tức chúng ta không hề ý thức được sự tồn tại của nó. Song, vì vô thức vẫn ở đó – những cảm xúc bị dồn nén và tổn thương vẫn ở đó. Chúng thông báo sự tổn tại của mình qua những giấc mơ, qua những cơn phát tác (chẳng hạn như các bạn hay rơi vào trạng thái “tụt mood” định kì).

Trả lời

Theo nhà nghiên cứu hàng đầu về cảm xúc Paul Ekman, tức giận là một trong bảy cảm xúc phổ biến thông thường đối với mọi giới tính, lứa tuổi ở hầu hết các nền văn hóa. Ông cho biết, tức giận có thể đến vì cảm thấy một điều gì đó can thiệp vào việc đạt được mục tiêu đã định của chúng ta, hoặc khi chúng ta trải nghiệm, cảm nhận một sự việc đang đe dọa bản thân mình về thể chất hoặc về tâm lý.

Trong chúng ta luôn luôn có những cảm xúc và tổn thương bị dồn nén từ bé đến lớn. Những dồn nén này càng ngày càng bị đẩy sâu vào các tầng vô thức, tức chúng ta không hề ý thức được sự tồn tại của nó. Song, vì vô thức vẫn ở đó – những cảm xúc bị dồn nén và tổn thương vẫn ở đó. Chúng thông báo sự tổn tại của mình qua những giấc mơ, qua những cơn phát tác (chẳng hạn như các bạn hay rơi vào trạng thái “tụt mood” định kì).

Mình nghĩ là do chúng ta kìm nén bức xúc quá lâu, đến khi chỉ cần 1 tác động nhỏ là có thể bùng lên bất cứ lúc nào, giống như quả bóng bay vậy, thổi càng to thì sẽ càng dễ nổ thôi.

Nhưng thật ra giận dữ cũng là một cơ chế bảo vệ, một hành động phòng vệ tâm lí, để tránh cho con người khỏi cảm xúc khổ đau.