Vì sao đi tất mà vẫn bị lạnh?

  1. Sức khoẻ

Vào mùa đông chân tay mình rất dễ bị lạnh. Mặc dù đôi khi mình đã đi tất tay và tất chân kín mít rồi nhưng không hiểu sao khi chạm vào thì vẫn thấy lạnh buốt. Có ai bị giống mình không?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Bạn xức dầu vào thử, dầu giúp lưu thông máu nên sẽ ấm hơn (dầu gió, dầu tràm, dầu khuynh diệp,... gì đấy chứ đừng xức dầu ăn kiến cắn mình ko đền cho đâu nhé).

Và nhớ giữ khô tay chân, ướt 1 tý là lạnh 1 buổi.

Trả lời

Bạn xức dầu vào thử, dầu giúp lưu thông máu nên sẽ ấm hơn (dầu gió, dầu tràm, dầu khuynh diệp,... gì đấy chứ đừng xức dầu ăn kiến cắn mình ko đền cho đâu nhé).

Và nhớ giữ khô tay chân, ướt 1 tý là lạnh 1 buổi.