Vì sao người Nhật nói nhanh đến thế ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Mật độ thông tin: Tiếng Nhật có mật độ thông tin ít nhất, cụ thể nó chỉ bằng một nửa so với tiếng Việt. Do đó, khi muốn diễn đạt một ý nghĩa nào đó từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, bạn phải nói nhiều gấp đôi. • Số âm tiết trung bình / giây: Nếu như tiếng Việt có số âm tiết phát ra trong một giây khá khiêm tốn (5.22) thì ngược lại tiếng Nhật lại phát ra nhiều nhất, tận 7.84 âm một giây, tức là gấp rưỡi tiếng Việt. Điều này phần nào dễ hiểu bởi vì mật độ thông tin khi nói quá ít nên tiếng Nhật phải nói nhanh hơn để bù lại. • Tỉ lệ thông tin/ âm tiết: Cho biết số lượng thông tin chứa đụng trong một âm tiết, bằng cách lấy mật độ thông tin chia cho số âm tiết/ giây. Ngoài tiếng Việt có tỉ lệ hoàn hảo (1/1) và tiếng Anh trên cả hoàn hảo (1.08/1), các thứ tiếng khác cũng gần xấp xỉ 1 thì có mỗi tiếng Nhật là có tỉ lệ thấp nhất, 0.74 có nghĩa là tiếng Nhật sẽ giao tiếp chậm hơn so với các ngôn ngữ khác.
Trả lời
• Mật độ thông tin: Tiếng Nhật có mật độ thông tin ít nhất, cụ thể nó chỉ bằng một nửa so với tiếng Việt. Do đó, khi muốn diễn đạt một ý nghĩa nào đó từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, bạn phải nói nhiều gấp đôi. • Số âm tiết trung bình / giây: Nếu như tiếng Việt có số âm tiết phát ra trong một giây khá khiêm tốn (5.22) thì ngược lại tiếng Nhật lại phát ra nhiều nhất, tận 7.84 âm một giây, tức là gấp rưỡi tiếng Việt. Điều này phần nào dễ hiểu bởi vì mật độ thông tin khi nói quá ít nên tiếng Nhật phải nói nhanh hơn để bù lại. • Tỉ lệ thông tin/ âm tiết: Cho biết số lượng thông tin chứa đụng trong một âm tiết, bằng cách lấy mật độ thông tin chia cho số âm tiết/ giây. Ngoài tiếng Việt có tỉ lệ hoàn hảo (1/1) và tiếng Anh trên cả hoàn hảo (1.08/1), các thứ tiếng khác cũng gần xấp xỉ 1 thì có mỗi tiếng Nhật là có tỉ lệ thấp nhất, 0.74 có nghĩa là tiếng Nhật sẽ giao tiếp chậm hơn so với các ngôn ngữ khác.