Vì sao nhà ở nông thôn Thụy Điển, Na Uy lại được sơn đỏ?

  1. Văn hóa

Xem ảnh trên mạng thấy mấy ngồi nàh nông thôn ở các nước Bắc Âu thường có màu đỏ nổi bật như này. Có ai biết vì sao không?

https://cdn.noron.vn/2021/06/09/1372322361704738-1623230043.jpg
Từ khóa: 

văn hóa

Ban đầu là vì tính kinh tế. Màu sơn đỏ đậm đó giá rẻ, dùng tốt, gần như là lựa chọn có sẵn duy nhất lúc đó để chúng tôi bảo vệ ngôi nhà của mình. Faluröd, “màu đỏ đến từ thành phố Falun” và là một sản phẩm phụ của ngành khai thác đồng, đã trở nên phổ biến như là một chất bảo vệ gỗ tiêu chuẩn trong cuộc cách mạng công nghiệp.

Theo thời gian thì điều này trở thành một truyền thống, và thậm chí là một khuôn mẫu.

Bây giờ thì chúng tôi thấy màu đỏ đậm đó mang đến chút sắc màu vào giữa tông lạnh xám xịt mùa đông. Không cần phải bám khư khư vào màu sơn này nữa vì chúng tôi có thể mua những màu khác rồi, thế nhưng nhìn cách nó tô điểm cho phong cảnh thấy ưng thật đấy.

https://cdn.noron.vn/2021/06/10/1-214-1623330458.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/06/10/2-15-1623330473.jpg

Màu đỏ này có gốc gác từ lịch sử. Khi Thụy Điển trở nên có thế lực vào thế kỷ thứ 17, giới quý tộc muốn phô bày sự sung túc của mình bằng những tòa nhà gạch đỏ. Nhưng mà họ chỉ có thể xây nhà bằng gỗ, rồi sơn màu đỏ Falu để mô phỏng gạch. Người thường cũng muốn thể hiện sự no ấm của mình bằng phương thức tương tự qua màu đỏ Falu đấy. Thế nhưng phải đến tận thế kỷ thứ 19 thì Thụy Điển mới thực sự thịnh vượng để sắc đỏ Falu đó trở thành màu phổ biến.

Trả lời

Ban đầu là vì tính kinh tế. Màu sơn đỏ đậm đó giá rẻ, dùng tốt, gần như là lựa chọn có sẵn duy nhất lúc đó để chúng tôi bảo vệ ngôi nhà của mình. Faluröd, “màu đỏ đến từ thành phố Falun” và là một sản phẩm phụ của ngành khai thác đồng, đã trở nên phổ biến như là một chất bảo vệ gỗ tiêu chuẩn trong cuộc cách mạng công nghiệp.

Theo thời gian thì điều này trở thành một truyền thống, và thậm chí là một khuôn mẫu.

Bây giờ thì chúng tôi thấy màu đỏ đậm đó mang đến chút sắc màu vào giữa tông lạnh xám xịt mùa đông. Không cần phải bám khư khư vào màu sơn này nữa vì chúng tôi có thể mua những màu khác rồi, thế nhưng nhìn cách nó tô điểm cho phong cảnh thấy ưng thật đấy.

https://cdn.noron.vn/2021/06/10/1-214-1623330458.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/06/10/2-15-1623330473.jpg

Màu đỏ này có gốc gác từ lịch sử. Khi Thụy Điển trở nên có thế lực vào thế kỷ thứ 17, giới quý tộc muốn phô bày sự sung túc của mình bằng những tòa nhà gạch đỏ. Nhưng mà họ chỉ có thể xây nhà bằng gỗ, rồi sơn màu đỏ Falu để mô phỏng gạch. Người thường cũng muốn thể hiện sự no ấm của mình bằng phương thức tương tự qua màu đỏ Falu đấy. Thế nhưng phải đến tận thế kỷ thứ 19 thì Thụy Điển mới thực sự thịnh vượng để sắc đỏ Falu đó trở thành màu phổ biến.

Theo mình đọc được trên mạng thì:

Màu đỏ này có gốc gác từ lịch sử. Khi Thụy Điển trở nên có thế lực vào thế kỷ thứ 17, giới quý tộc muốn phô bày sự sung túc của mình bằng những tòa nhà gạch đỏ. Nhưng mà họ chỉ có thể xây nhà bằng gỗ, rồi sơn màu đỏ Falu để mô phỏng gạch. Người thường cũng muốn thể hiện sự no ấm của mình bằng phương thức tương tự qua màu đỏ Falu đấy. Thế nhưng phải đến tận thế kỷ thứ 19 thì Thụy Điển mới thực sự thịnh vượng để sắc đỏ Falu đó trở thành màu phổ biến.