"Vụ" trong "vụ lợi" có nghĩa là gì? Bản chất nguồn gốc từ "vụ lợi" có mang sắc thái tiêu cực không?

  1. Văn hóa

Cộng đồng Noron! có ai biết trong từ "vụ lợi" thì "vụ" có ý nghĩa như thế nào không nhỉ? Chúng ta thường sử dụng từ "vụ lợi" với sắc thái tiêu cực, chê trách, chẳng hạn "thứ tình yêu vụ lợi, ích kỷ", "con người vụ lợi",... Bản chất từ này có mang ý nghĩa tiêu cực không hay là do người Việt ta dùng nhiều với ý nghĩa tiêu cực nên người ta thường dùng để chỉ các vấn đề tiêu cực nhỉ?

Từ khóa: 

nguồn gốc tiếng việt

,

từ vựng tiếng việt

,

văn hóa

務利 vụ lợi, từ Hán Việt, nghĩa đen là “người chỉ chăm bón cái lợi cho bản thân mình”

務 vụ, được hán Việt Việt hoá là “việc”, vì vậy ra từ vụ việc

Trong luận ngữ, thiên lý nhân nói: 君子喻於義,小人喻於利

Bậc quân tử xem trọng việc NGHĨA, kẻ tiểu nhân chăm chăm việc LỢI.

Túm lại là: người vụ lợi là anh em đồng tộc với ích kỷ

Trả lời

務利 vụ lợi, từ Hán Việt, nghĩa đen là “người chỉ chăm bón cái lợi cho bản thân mình”

務 vụ, được hán Việt Việt hoá là “việc”, vì vậy ra từ vụ việc

Trong luận ngữ, thiên lý nhân nói: 君子喻於義,小人喻於利

Bậc quân tử xem trọng việc NGHĨA, kẻ tiểu nhân chăm chăm việc LỢI.

Túm lại là: người vụ lợi là anh em đồng tộc với ích kỷ