1. Sức khoẻ

Vùng nào ở nước mình có khí hậu dễ chịu quanh năm?

Từ khóa: sức khoẻ
Bảo Lộc - Lâm Đồng nhá!

Trả lời

Bảo Lộc - Lâm Đồng nhá!
Tây nguyên

Tôi nghĩ đó có thể là Vũng Tàu hoặc Đà Lạt