Xăm mình có bị coi là hư hỏng?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Mình đang có một hình xăm cute nho nhỏ ở bả vai, nhưng bố mẹ mình biết được và nổi trận lôi đình, bắt mình đi xóa ngay lập tức. Mình đã cố giải thích rằng đây chỉ là một hình xăm nhỏ và nó không ảnh hưởng gì cả, nó cũng không thể hiện bản chất con người mình. Nhưng bố mẹ mình không nghe và khăng khăng cho rằng chỉ có loại ăn chơi hư hỏng mới xăm mình. Tại sao ngày nay người ta vẫn có định kiến về xăm mình như vậy

Từ khóa: 

tattoo

,

phong cách sống

,

xã hội

Xăm mình thì không hư hỏng, nhưng xăm hỏng là xấu lắm. Những hình xăm kín người với tôi cũng không mấy đẹp đẽ gì. Tuy rằng tôi cũng thấy một vài hình xăm nhỏ cũng đẹp nhưng không đánh đồng cứ xăm là đẹp (ý kiến cá nhân).

"Xăm mình là hư hỏng" đây chính xác là định kiến. Xuất phát từ văn hóa xăm mình ở các nhóm đối tượng bất hảo, xăm để ra oai, xăm để thể hiện đẳng cấp. 

Tôi dám chắc là vẫn đang còn một bộ phận các bạn trẻ xăm mình cho oai, thể hiện mình chịu chơi, nhất là các bạn xăm các hình thù hổ báo, xăm kín lưng,.... Tất nhiên không phải toàn bộ.

Với tôi, con người sống làm sao cho người khác còn nhớ đến mình, đời sau còn nhắc đến mình. Cái đọng lại trong lòng người là cái còn mãi, không phải là vết mực đọng lại trên da thịt. Tất nhiên ai cũng có quyền và không ai cấm đoán được, xăm cho đẹp cũng không có gì là xấu. 

Làm điều gì, việc gì cũng cần phải suy nghĩ, ủng hộ cái gì cũng càng cần phải suy nghĩ. Ủng hộ mặt tốt của nó, không ủng hộ mặt xấu. Tách bạch ra như vậy sẽ tốt hơn. Còn cứ gộp chung lại trong chữ XĂM MÌNH, rồi chỉ viện dẫn ra một số hình xăm nhỏ nhỏ, dễ thương, hoặc không có tính chất dị hợm,... để kết luận chung cho "văn hóa xăm mình" thì không ổn.

Trả lời

Xăm mình thì không hư hỏng, nhưng xăm hỏng là xấu lắm. Những hình xăm kín người với tôi cũng không mấy đẹp đẽ gì. Tuy rằng tôi cũng thấy một vài hình xăm nhỏ cũng đẹp nhưng không đánh đồng cứ xăm là đẹp (ý kiến cá nhân).

"Xăm mình là hư hỏng" đây chính xác là định kiến. Xuất phát từ văn hóa xăm mình ở các nhóm đối tượng bất hảo, xăm để ra oai, xăm để thể hiện đẳng cấp. 

Tôi dám chắc là vẫn đang còn một bộ phận các bạn trẻ xăm mình cho oai, thể hiện mình chịu chơi, nhất là các bạn xăm các hình thù hổ báo, xăm kín lưng,.... Tất nhiên không phải toàn bộ.

Với tôi, con người sống làm sao cho người khác còn nhớ đến mình, đời sau còn nhắc đến mình. Cái đọng lại trong lòng người là cái còn mãi, không phải là vết mực đọng lại trên da thịt. Tất nhiên ai cũng có quyền và không ai cấm đoán được, xăm cho đẹp cũng không có gì là xấu. 

Làm điều gì, việc gì cũng cần phải suy nghĩ, ủng hộ cái gì cũng càng cần phải suy nghĩ. Ủng hộ mặt tốt của nó, không ủng hộ mặt xấu. Tách bạch ra như vậy sẽ tốt hơn. Còn cứ gộp chung lại trong chữ XĂM MÌNH, rồi chỉ viện dẫn ra một số hình xăm nhỏ nhỏ, dễ thương, hoặc không có tính chất dị hợm,... để kết luận chung cho "văn hóa xăm mình" thì không ổn.

Quan điểm của mình thì khác với nhiều người, theo mình xăm mình chứng tỏ bạn là người dễ dãi, theo trào lưu. Và mình sẽ không quen một cô gái xăm mình, bất kể xăm ở đâu.