Xây dựng thương hiệu cá nhân có nhất thiết phải để ảnh đại diện rõ mặt?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

thương hiệu

,

xây dựng thương hiệu

,

thương hiệu cá nhân

,

kỹ năng mềm

- Nhất thiết phải rõ mặt chứ bạn, bạn cứ đặt vị trí tâm thế là một người theo dõi thì người đó cần biết rõ bạn ntn nữa, nhiều khi mình thấy vài người vào trang cá nhân để nhìn tướng mạo bạn nữa, rồi xem bạn có đẹp khum, vv...Tuy nhiên, mình cũng hiểu bạn còn ngại chuyện này thì cũng có cách không cần để mặt, đó là cung cấp và chia sẻ nhiều giá trị hữu ích cho mọi người mà không vụn lợi, không nhận lại, từ đó tự khắc họ cũng chấp nhận không lộ mặt thôi. Như trường hợp anh làm video Web 5 ngày đấy, ai biết mặt ổng đâu vân nhiều người yêu quý đó thôi.

- Chia sẻ thêm, thương hiệu cá nhân muốn xây dựng vững chắc, trước tiên cần hình dung, định vị đúng đắn giá trị cốt lõi của mình như thế nào. Nghĩa là bạn cần phải xác định con người mình tính cách hướng đến như thế nào, hài hước hay nghiêm túc, khó chịu hay ôn hoà,...

- Khi mình rõ ràng ngày từ đầu, mình là ai và thể hiện sự chân thành từ giá trị con người thật của mình, thì sẽ được người khác đồng thuận hơn. Chứ nếu bạn sống hai mặt, không thật thà với chính mình thì có ngày người khác, người hâm mộ, người theo dõi mình cũng quay xe. Làm THCN là phải lâu dài không phải 1 năm, hai năm là thành công đã đời rồi chỉ vì một câu nói trái với quan điểm của mình thôi, lập tức cũng có thể bị người khác ném đá quan trọng hơn hết bạn phải giữ vững là chính mình thì THCN mới trường tồn và phong độ mãi mãi.

Vĩ content - Sứ Giả Content

👉 nhớ follow mình nhé:)

Trả lời

- Nhất thiết phải rõ mặt chứ bạn, bạn cứ đặt vị trí tâm thế là một người theo dõi thì người đó cần biết rõ bạn ntn nữa, nhiều khi mình thấy vài người vào trang cá nhân để nhìn tướng mạo bạn nữa, rồi xem bạn có đẹp khum, vv...Tuy nhiên, mình cũng hiểu bạn còn ngại chuyện này thì cũng có cách không cần để mặt, đó là cung cấp và chia sẻ nhiều giá trị hữu ích cho mọi người mà không vụn lợi, không nhận lại, từ đó tự khắc họ cũng chấp nhận không lộ mặt thôi. Như trường hợp anh làm video Web 5 ngày đấy, ai biết mặt ổng đâu vân nhiều người yêu quý đó thôi.

- Chia sẻ thêm, thương hiệu cá nhân muốn xây dựng vững chắc, trước tiên cần hình dung, định vị đúng đắn giá trị cốt lõi của mình như thế nào. Nghĩa là bạn cần phải xác định con người mình tính cách hướng đến như thế nào, hài hước hay nghiêm túc, khó chịu hay ôn hoà,...

- Khi mình rõ ràng ngày từ đầu, mình là ai và thể hiện sự chân thành từ giá trị con người thật của mình, thì sẽ được người khác đồng thuận hơn. Chứ nếu bạn sống hai mặt, không thật thà với chính mình thì có ngày người khác, người hâm mộ, người theo dõi mình cũng quay xe. Làm THCN là phải lâu dài không phải 1 năm, hai năm là thành công đã đời rồi chỉ vì một câu nói trái với quan điểm của mình thôi, lập tức cũng có thể bị người khác ném đá quan trọng hơn hết bạn phải giữ vững là chính mình thì THCN mới trường tồn và phong độ mãi mãi.

Vĩ content - Sứ Giả Content

👉 nhớ follow mình nhé:)

Nhất thiết:))) vì nếu không để rõ mặt thì ai cũng có cơ hội mạo danh trở thành bạn khi thương hiệu cá nhân của bạn có giá. Vì thế mà thương hiệu của bạn cũng mất đi giá trị. Nếu bạn muốn đi theo phong cách của Anonymous hoặc Marshmello thì không cần lắm nhé

https://cdn.noron.vn/2022/04/25/8977112395394078-1650878383.jpg