Xét theo luật nhân quả, dùng vài tỷ để cứu 10 người liệu có tạo nhiều "nhân tốt" hơn là cứu 1 người?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Hi bạn, theo quan điểm cá nhân, mình nghĩ việc chia 10 tỷ đều cho nhiều người, ví dụ 10 người, mỗi người bạn từ thiện cho 1 tỷ chẳng hạn, thì "nhân tốt" tạo ra cũng sẽ tương đương với việc từ thiện toàn bộ 10 tỷ cho chỉ 1 người.

Lý thuyết chung có lẽ là vậy, còn trên thực tế giúp người thì tốt nhất không nên mang tâm cầu báo, như bạn

Nguyễn Quang Vinh
 đã nói. Mình luôn cho rằng "nghiệp" (Karma) là một thực thể thông minh. Tự nó biết lựa chọn đúng thời điểm để trả lại cho bạn chính xác những thứ mà bạn đã cho đi. Cho nên thực chất ta có muốn truy cầu, cưỡng ép cũng không được. Ta không phải người quyết định.

Rồi thì xét đến trách nhiệm xã hội. Lỡ từ thiện nhầm, đầu tư nhầm vào một kẻ không ra gì, như bạn

Hùng Bùi
 đã nói, thì ta vừa có thể nhận lãnh chút "nghiệp xấu gián tiếp" đến từ kẻ đó, mà cũng sẽ dễ gặp phải cảm giác ăn năn, hối hận vì đã giúp sai người. Cũng như các cha mẹ thương con mù quáng, nuông chiều con cho dù chúng là hạng cướp giật, nghiện ngập vậy.

Trả lời

Hi bạn, theo quan điểm cá nhân, mình nghĩ việc chia 10 tỷ đều cho nhiều người, ví dụ 10 người, mỗi người bạn từ thiện cho 1 tỷ chẳng hạn, thì "nhân tốt" tạo ra cũng sẽ tương đương với việc từ thiện toàn bộ 10 tỷ cho chỉ 1 người.

Lý thuyết chung có lẽ là vậy, còn trên thực tế giúp người thì tốt nhất không nên mang tâm cầu báo, như bạn

Nguyễn Quang Vinh
 đã nói. Mình luôn cho rằng "nghiệp" (Karma) là một thực thể thông minh. Tự nó biết lựa chọn đúng thời điểm để trả lại cho bạn chính xác những thứ mà bạn đã cho đi. Cho nên thực chất ta có muốn truy cầu, cưỡng ép cũng không được. Ta không phải người quyết định.

Rồi thì xét đến trách nhiệm xã hội. Lỡ từ thiện nhầm, đầu tư nhầm vào một kẻ không ra gì, như bạn

Hùng Bùi
 đã nói, thì ta vừa có thể nhận lãnh chút "nghiệp xấu gián tiếp" đến từ kẻ đó, mà cũng sẽ dễ gặp phải cảm giác ăn năn, hối hận vì đã giúp sai người. Cũng như các cha mẹ thương con mù quáng, nuông chiều con cho dù chúng là hạng cướp giật, nghiện ngập vậy.

Cứu ng thì ko phân biệt bao nhiêu đâu. Thi ân bất cầu báo thì mới có nhân tốt, thi ân mà có toan tính thì chẳng đc bao nhiêu đâu.

Còn phải xem những người bạn cứu là ai đã, nếu đó là người tốt thì tốt nhưng nếu đó là kẻ xấu, bệnh hoạn, tham nhũng thì ....