Xin chào mn!

  1. Sức khoẻ

Nhờ mn tư vấn cho em làm cách nào để giảm đau đầu với ạ!

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chào bạn, mình có một số góp ý nhỏ:

1. Bạn nên đưa bài viết này vào phần câu hỏi.

2. Bạn nên mô tả thêm về vấn đề của mình. Bạn đề chung chung này khó ai có thể giúp bạn được lắm.

Trả lời

Chào bạn, mình có một số góp ý nhỏ:

1. Bạn nên đưa bài viết này vào phần câu hỏi.

2. Bạn nên mô tả thêm về vấn đề của mình. Bạn đề chung chung này khó ai có thể giúp bạn được lắm.